เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า กลุ่มสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ แบะอุปกรณ์ห้องน้ำ บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
แบรนด์ ประเภทสินค้า การรับประกัน ระยะเวลาการรับประกัน

     เอสเธอร์  ESTHER

     สุขภัณฑ์ (เซรามิค)

 • โถสุขภัณฑ์/โถปัสสาวะ/อ่างล้างหน้า(เฉพาะวิเทรียสไช่น่า)
 • ฝารองนั่งและอุปกรณ์ประกอบฝารองนั่ง
 • อุปกรณ์ถังพักน้ำ WDIหรือเทียบเท่า
 • อุปกรณ์ถังพักน้ำธรรมดา
 • ตลอดอายุการใช้งาน
 • 1 ปี
 • 5 ปี
 • 1 ปี

     ฉากกั้นอาบน้ำ

 • กระจก Temper
 • อุปกรณ์การติดตั้ง
 • ตลอดอายุการใช้งาน
 • 1 ปี

     อ่างล้างหน้าพร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์

 • อ่างล้างหน้า
 • ตู้เฟอร์นิเจอร์
 • อุปกรณ์ในการติดตั้ง
 • 1 ปี
 • 1 ปี
 • 1 ปี

     อุปกรณ์ Digital Door Lock

 • ชุดล็อค พร้อมอุปกรณ์ในชุด
 • 2 ปี

     กะรัต ฟอเซท  Karat Faucet

     อ่างล้างจาน

 • อ่างล้างจานพร้อมชุดอุปกรณ์
 • 1 ปี

     ก๊อกน้ำ Karat Faucet

 • ตัวก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ในชุด
 • วาล์วน้ำ
 • 1 ปี
 • ตลอดอายุการใช้งาน

     ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ และฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์

 • ตัวก๊อกน้ำ และแผงวงจร
 • ฟลัชวาล์ว และแผงวงจร
 • 1 ปี
 • 1 ปี

     ฝักบัว Karat Faucet

 • ชุดฝักบัว พร้อมชุดอุปกรณ์
 • 1 ปี

     โกลโบ้ Globo

     ก๊อกน้ำ Globo

 • ตัวก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ในชุด
 • วาล์วน้ำ
 • 1 ปี
 • 5 ปี (เฉพาะการรั่วซึม)

     ฝักบัว Globo

 • ชุดฝักบัว พร้อมชุดอุปกรณ์
 • 1 ปี

     อื่น Others

     ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 • อุปกรณ์ภายในห้องน้ำอื่นๆ
 • สินค้าที่ระบุการรับประกันที่บนบรรจุภัณฑ์
 • 1 ปี
 • ตามระยะเวลาบนบรรจุภัณฑ์

เกณฑ์การพิจารณาใบรับประกัน

 1. พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
 2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกวิธี และการดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรือ อื่นๆ
 3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้าเท่านั้น  โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
 4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้าทราบก่อน และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ

อัตราค่าบริการ

 1. ฟรีค่าบริการหากสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกันภายใน 1 ปีแรก (เฉพาะกรณีบกพร่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์)
 2. ค่าอะไหล่ฟรีในระยะรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ หากหมดประกันคิดราคาตามใบเสนอราคาอะไหล่
 3. ค่าบริการซ่อมสุขภัณฑ์ 400 บาท ต่อ/ชุด เปลี่ยนอุปกรณ์ 500 บาท ต่อ/ชุด
 4. ค่าบริการซ่อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำ 300 บาท ต่อ/ชุด
 5. ค่าบริการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ 1,000 บาท ต่อ/ชุด ค่ารื้อถอน 200 บาท ต่อ/ชุด
 6. ค่าบริการติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า 1,500 บาท ต่อ/ชุด (รวมค่ารื้อถอน)
 7. ค่าบริการติดตั้งชุดอุปกรณ์ Digital Door Lock 1,200 บาท ต่อ/ชุด
 8. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทฯแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ:   ค่าบริการนี้เฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล